Input:

1.1.2 Cilj i svrha upravljanja rizicima

1.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.1.2 Cilj i svrha upravljanja rizicima

Carmen Kosić Činko, prof.

Rizik je složen koncept i osmišljen je da se ljudi mogu nositi s događajima i stvarima koje im mogu naštetiti ili na bilo koji način biti ugroza njihovom postojanju. Odluke koje se donose u upravljanju organizacijama usmjerene su ka postizanju ciljeva. Pri tome, sagledavaju se mogućnosti i okolnosti te se nastoji ostvariti najveće dobrobit uz najmanje gubitke. Uspoređivanje opcija i prilika s rizicima zasniva se na dobrom razumijevanju rizika. Percepcija rizika je potpuno individualna i karakteriziramo događaje u životu kao rizike te pokušavamo ocijeniti razinu rizika. Ta procjena je u potpunosti subjektivna i određena našim emocijama.

Svrha upravljanja rizicima

Proces upravljanja rizicima podupire i pomaže donošnje


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: