Input:

2.2 Kontekst UR

1.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.2 Kontekst UR

Carmen Kosić Činko, prof.

Definiranje opsega upravljanja rizicima, kao i konteksta i kriterija jest ključan te izuzetno važan korak za svaku organizaciju pri uvođenju sustava upravljanja rizicima jer se odvija u potpunosti u skladu s potrebama i ciljevima organizacije. Važno je znati da se umješnost upravljenja rizicima zasniva upravo na ovim koracima jer ne postoje dvije jednake organizacije s potpuno istim aktivnostima i rizicima.

Čak ni unutar istog segmenta iste industrije nije moguće načiniti model upravljanja rizicima koji je svugdje primjenjiv. Postoje, naravno, zajednički parametri kojima su izloženi sudionici u određenoj industriji ili tržištu ili pak neke zajedničke karakteristike određenih vrsta organizacija koje je lako uočiti i generalizirati na slične organizacije, no dobro proučavanje aktivnosti i ciljeva organizacije te kvalitetno određivanje djelokruga, konteksta (unutarnjeg i vanjskog) i kriterija za rizike, omogućit će daleko


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: